Index binnenmap

De binnenmap ‘N18‘ bevat de volgende documenten:

Inhoud:

 • Startnotitie N 18 Varsseveld – Enschede. – Rijkswaterstaat Oost-Nederland, 2005. – 36 p.
 • Doorzichtige plastic map met documentatie over de N18 bijeengebracht door Fleur ter Kuile-van Heek met daarin:
  • 3 CD-Rom’s van Rijkswaterstaat met daarin (ontwerp-)tracébesluit N18 Varsseveld-Enschede inclusief bijlagen
  • Brief van 20 april 2006 van Fleur ter Kuile-van Heek aan buren, betrokkenen bij ‘De Weele’, geïnteresseerden met uitnodiging voor bijeenkomst (bij Fleur thuis) waarin Rijkswaterstaat voorlichting zal geven over de plannen voor de nieuwe N18
  • Hopen op te weinig geld: bewoners buitengebied zien hoe tracé nieuwe N18 hun landgoederen doorsnijdt. – Artikel Tubantia 26 mei 2006
  • Brief van 26 mei 2006 van Fleur ter Kuile-van Heek aan Niek Opten (van Tubantia) over bovengenoemd artikel
  • We willen allemaal weg. – Artikel NRC 11 januarie 2008
  • Het gaat alleen om verkeer, de rest is bla bla. – Artikel Tubantia 11 december 2008
  • Eurlings: nu snelle aanpak van files. – Artikel NRC 20 september 2008
  • Brief van 29 september 2008 van Fleur ter Kuile-van Heek aan de heer Eurlings (minister Verkeer en Waterstaat) over de gevolgen van de nieuwe N18 voor landgoed De Weele
  • Brief van 6 oktober 2008 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat  aan mevrouw F. ter Kuile-van Heek, met bedankje voor brief van van Fleur van 29 september aan de minister
  • Brief van 21 oktober 2008 van Fleur ter Kuile-van Heek aan Inspraakpunt Trajectnota MER N18 Varsseveld – Enschede met commentaar op de laatste trajectnota/MER N18
  • Zwart-wit fotokopieën van foto’s landgoed De Weele, behorende bij brief 221 oktober 2008

U kunt de informatie vinden in:

Archiefdoos: 865 | Wijken, straten, wegen
Binnenmap: N18


Wilt u deze documenten inzien?

Neem dan contact op met de beheerder van het Historisch Archief.
Roel Bruinsma: 053-4281753 of mail naar [email protected]